1366-پرسپولیس

آقای گل لیگ دسته اول باشگاههای تهران

آقای گل لیگ دسته اول باشگاههای تهران

15 بازی و 13 گل