1366-پرسپولیس

قهرمان لیگ دسته اول باشگاههای تهران

قهرمان لیگ دسته اول باشگاههای تهران

دومین قهرمانی لیگ در دومین فصل حضور در پرسپولیس