1366-پرسپولیس

قهرمان جام حذفی باشگاههای کشور

قهرمان جام حذفی باشگاههای کشور

کسب 3 جام در سال 1366 با پیراهن پرسپولیس