1367-پرسپولیس

قهرمان لیگ دسته اول باشگاههای تهران

قهرمان لیگ دسته اول باشگاههای تهران

سومین قهرمانی پیاپی در لیگ دسته اول تهران در سومین فصل حضور