1368- الاهلی قطر

آقای گل لیگ ستارگان قطر

آقای گل لیگ ستارگان قطر

اولین ایرانی موفق در کسب عنوان آقای گلی در یک لیگ خارجی