1369-تیم ملی ایران

قهرمان بازیهای آسیایی 1990 پکن

قهرمان بازیهای آسیایی 1990 پکن

عضو تیم منتخب آسیا