1369-تیم ملی ایران

آقای گل بازیهای آسیایی 1990 پکن

آقای گل بازیهای آسیایی 1990 پکن

4 گل در 5 بازی