1370-پرسپولیس

قهرمان مسابقات جام در جام آسیا

قهرمان مسابقات جام در جام آسیا

تنها قهرمانی تاریخ پرسپولیس در رقابتهای آسیایی