1370-پرسپولیس

بهترین گلزن مسابقات جام در جام آسیا

بهترین گلزن مسابقات جام در جام آسیا

5 بازی و 8 گل