1375-پرسپولیس

قهرمان لیگ آزادگان کشور

قهرمان لیگ آزادگان کشور

آخرین فصل حضور در پرسپولیس و خداحافظی از فوتبال