گالری پشت صحنه فیلم مستند فرشاد آقای گل

علی دایی و برخی از عوامل تولید فیلم مستند فرشاد آقای گل
  • علی دایی و برخی از عوامل تولید فیلم مستند فرشاد آقای گل

علی دایی و برخی از عوامل تولید فیلم مستند فرشاد آقای گل

مدیر فیلمبرداری (حمیدرضا کیوانفر) و امیر قلعه نویی در پشت صحنه
  • مدیر فیلمبرداری (حمیدرضا کیوانفر) و امیر قلعه نویی در پشت صحنه

مدیر فیلمبرداری (حمیدرضا کیوانفر) و امیر قلعه نویی در پشت صحنه

فرشاد پیوس و پویان پیوس در ورزشگاه آزادی
  • فرشاد پیوس و پویان پیوس در ورزشگاه آزادی

فرشاد پیوس و پویان پیوس در ورزشگاه آزادی

مرتضی کرمانی مقدم و محسن عاشوری در پشت صحنه فیلم
  • مرتضی کرمانی مقدم و محسن عاشوری در پشت صحنه فیلم

مرتضی کرمانی مقدم و محسن عاشوری در پشت صحنه فیلم

فرشاد پیوس و پسران در کنار برخی از عوامل فیلم
  • فرشاد پیوس و پسران در کنار برخی از عوامل فیلم

فرشاد پیوس و پسران در کنار برخی از عوامل فیلم

علی پروین و صحبت های همیشه شیرین
  • علی پروین و صحبت های همیشه شیرین

علی پروین و صحبت های همیشه شیرین

فیلمبرداری در ورزشگاه آزادی
  • فیلمبرداری در ورزشگاه آزادی

فیلمبرداری در ورزشگاه آزادی

فیلمبرداری در رختکن ورزشگاه آزادی
  • فیلمبرداری در رختکن ورزشگاه آزادی

فیلمبرداری در رختکن ورزشگاه آزادی

محمد پنجعلی در پشت صحنه فیلم مستند فرشاد آقای گل
  • محمد پنجعلی در پشت صحنه فیلم مستند فرشاد آقای گل

محمد پنجعلی در پشت صحنه فیلم مستند فرشاد آقای گل

 آهنگسازی برای فیلم فرشاد آقای گل
  • آهنگسازی برای فیلم فرشاد آقای گل

آهنگسازی برای فیلم فرشاد آقای گل